Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Bagijn Tools BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bagijn Tools BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bagijn Tools BV verstrekt.

Bagijn Tools BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Bagijn Tools BV gegevens nodig heeft:

Bagijn Tools BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Bagijn Tools BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Bagijn Tools BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Bagijn Tools BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Bagijn Tools BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bagijn Tools BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bagijntools.nl. Bagijn Tools BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Bagijn Tools BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bagijn Tools BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bagijn Tools BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bagijn Tools BV op via info@bagijntools.nl.

Bagijn Tools BV is als volgt te bereiken:

Postadres: Minervum 7219, 4817 ZJ Breda
Vestigingsadres: Minervum 7219, 4817 ZJ Breda
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 20055289
Telefoon: 076 – 514 33 99
E-mailadres: info@bagijntools.nl